Vítejte v našem e-shopu

Všeobecné obchodní podmínky pro E-shop společnosti SPEKTRO CZ, spol. s r.o.

  • Objednávky
  • Cena
  • Dodací lhůty
  • Poučení o právu na odstoupení
  • Převzetí zboží
  • Cena za balení a přepravu
  • Platební podmínky
  • Reklamace
  • Ochrana osobních údajů

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží zejména pelet suchého ledu mezi společností SPEKTRO CZ, spol. s r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČO: 25502565 (dále jen prodávajícím) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující).

1. Objednávky
Objednávky kupujících jsou závazné. Na e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení o odeslání a přijetí objednávky. Změny nebo zrušení objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím a to telefonicky nebo e-mailem.
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ (dále VOP) a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost se s těmito VOP seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky prodávajícím.

2. Cena
Ceny uvedené v e-shopu jsou vždy aktuální a platné.

3. Dodací lhůty
Pro zboží objednané přes internetový obchod je lhůta pro doručení obvykle 24 hodin. Pro dodání následující den je nutné objednat suchý led nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne (platí pro objednávky pondělí až čtvrtek). Objednávky vystavené během pátku, soboty a neděle budou dodány v úterý následujícího týdne (tato podmínka neplatí pro osobní odběr).
V případě, kdy nastanou podmínky vylučující odpovědnost prodávajícího (zásah vyšší moci např.: stávka, válečný konflikt, přírodní katastrofa, porucha ve výrobě dodavatele apod.) prodávající nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu kupujícího. V takovém případě rovněž nelze vymáhat smluvní sankce.

4. Poučení o právu na odstoupení
Suchý led je zboží podléhající rychlé zkáze. Suchý led doporučujeme spotřebovat do 3 dnů od ukončení jeho výroby. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem suchého ledu nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

5. Převzetí zboží
Zboží je možné odebrat od přepravní společnosti DPD nebo osobně si ho převzít    v sídle společnosti v pracovní dny od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 hod.
V případě, že zákazník požaduje dodání suchého ledu ve dnech pracovního volna zajistíme mimořádné vyskladnění i v tuto dobu za příplatek 300 Kč + DPH.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

6. Cena za balení a přepravu
Za dopravu po ČR přepravní společností DPD je účtována paušální částka 130,- Kč bez DPH. K objednávce balení suchého ledu o hmotnosti 5 kg je připočteno 85,- Kč bez DPH za polystyrenový box včetně kartonového obalu.
K objednávce balení suchého ledu 10, 15 nebo 20 kg je připočteno 115,- Kč bez DPH za polystyrenový box včetně kartonového obalu. Paušální částka za dopravu obsahuje i tzv. doběrečné.

7. Platební podmínky
Balení suchého ledu v malém množství od 5 do 20 kg je zasíláno zákazníkům na dobírku. Zákazník vyplatí zásilku při přejímce od přepravní společnosti DPD. V případě osobního odběru zaplatí zákazník na pokladně společnosti v hotovosti.

8. Reklamace
Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží, které má omezenou životnost kvůli svým fyzikálním vlastnostem, musí být případná reklamace uplatněna při přejímce zboží. Zákazník má nárok na případnou náhradu vzniklé škody pouze do výše ceny dodávky bez nákladů na přepravu.
 
9. Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

Za společnost SPEKTRO CZ, spol. s r.o. schválil Vladimír Bílek, jednatel společnosti.